Τομείς Δραστηριότητας

Υπηρεσίες

Τομείς δραστηριότητας

Η δραστηριότητα της Κεντεποζίδης εκτείνεται σε όλους τους τομείς της κατασκευής με εξειδίκευση στα έργα υποδομής. Κύρια ενασχόληση της εταιρείας τα τελευταία χρόνια αποτελεί η κατασκευή σημαντικού τμήματος της Εγνατίας Οδού. Η Κεντεποζίδης αναλαμβάνει επίσης εργολαβίες και υπεργολαβίες σε σημαντικά δημόσια έργα όπως το μετρό Θεσσαλονίκης, ενεργειακά (φράγματα, ΧΥΤΑ κλπ), κτιριακά και αποκαταστάσεις λατομείων. Κύριος στόχος σε κάθε έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία είναι να υλοποιούνται τα έργα έγκαιρα, αποδοτικά, με ασφάλεια και σεβασμό προς το περιβάλλον, ενώ ποιοτικοί έλεγχοι διενεργούνται καθ’όλη τη διάρκεια του έργου.

Οδοποιία
η KENTEPOZIDIS κατασκευάζει ένα σημαντικό αριθμό αυτοκινητοδρόμων σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, στοχεύοντας στην αντοχή και την λειτουργικότητα των έργων.
Οικοδομικά
η εταιρεία έχει εκτελέσει πλήθος σύγχρονων οικοδομικών έργων με πρωτοπορειακό σχεδιασμό, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα.
Υδραυλικά
με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, η KENTEPOZIDIS υλοποιεί με συνέπεια υδραυλικά έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων.
Λιμενικά
η KENTEPOZIDIS εγγυάται την έγκαιρη ολοκλήρωση σύνθετων λιμενικών έργων με υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια, διαφυλάσσοντας το θαλάσσιο περιβάλλον.
Ηλεκτρομηχανολογικά
το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της KENTEPOZIDIS αναλαμβάνει την εκτέλεση κάθε είδους ΗΜ έργου προσφέροντας στους πελάτες πρωτοποριακά συστήματα καθώς και υπηρεσίες συντήρησης μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Βιομηχανικά – Ενεργειακά Α.Π.Ε
η KENTEPOZIDIS αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή αλλά και την συντήρηση βιομηχανικών έργων σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, ενώ υλοποιεί καινοτόμα ενεργειακά έργα με ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της κάθε μονάδας.

Καινοτόμες υπηρεσίες, υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα